وبلاگهای مختلف را که نگاه میکردم به وضوح تعصبات قومی و مذهبی قابل رویت ولمس است که جانشین عقل شده است    

نمیدانم  شاید واژه جهان سوم که دامنه آن بیشتر کشورهای اسلامی رادر بر میگیرد برازنده ما است با این تفکر و عملکرد بعضی ها که متاسفانه فقط راه توهین به دیگران را پیش گرفته اند واقدام به فحاشی   مینمایند شاید به ترکستان برسیم مرد حسابی از خودت دفاع کن چیکار داری که کی کجایی است زابلی بلوچ  بیرجندی مشهدی کمال ناجوانمردی است که عملکرد یک نفر را به یک قوم وقبیله تسریح دهیم شاید زمانیکه حرفی برای گفتن نداریم به حاشیه میرویم و بازار تهمت و دروغ گرم است

شاید زمانیکه دین را از بخش خصوصی زندگی به بخش عمومی آوردیم فکر اینجا وتعصبات افراطی دینی را نمیکردیم که از جمعیت ۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیونی ایران عده ای خشک مغز فکر کنند که دارند در فضای چند هزار سال قبل دارند زندگی میکنند وفضا فضای تحجر و کم بینی است حالا هم دیر نیست هر زمانیکه حلقه سیاسیون را از روحانیون ودینمداران جدا کنیم مطمئنا شاهد این مسایل در این منطقه از کشور ایران نخواهیم بود چرا که آفت دین سیاسیون هستند

نوشته شده توسط سلام در سه شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت 12:14 | لینک ثابت |
 
offshore